Vigen
آرشیو آهنگهای بی کلام ویگن (پلی بکهای ویگن)

در این صفحه تا کنون تعداد 159 آهنگ از ویگن به آرشیو سایت افزوده شده
که بر اساس نام آهنگها ، به ترتیب حروف الفبا شماره بندی شده اند.

 

.   .   .

 

در این صفحه میتوانید قبل از خرید، نسخه نمونه 50 ثانیه ای رایگان هر آهنگ را از طریق موزیک پلیر گوش دهید.

بعد از شنیدن در صورت تمایل میتوانید اقدام به پرداخت نموده و نسخه کامل را بلافاصله دانلود کنید.

تمامی پرداختها از طریق درگاههای پرداخت امن شاپرک (بانک مرکزی ایران) انجام میگیرند.

کلیه مبالغ پرداخت شده قابل پیگیری میباشند. در صورت نیاز به راهنمای خرید مراجعه نمایید.

برای سفارش یا پیگیری خرید میتوانید از طریق ایمیل ، تلگرام و اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.

 


 

1.آخ جون (چه قشنگه) (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

2.آخ جون (چه قشنگه) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

3.آخ جون (چه قشنگه) (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

4.آخ دلم تنگه

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

5.آهوی فراری

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

6.بارون بارونه (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

7.بارون بارونه (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

8.بارون بارونه (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

9.بارون بارونه (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

10.بارون بارونه (با همخوان)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

11.بارون بارونه (پیانو) (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

12.بارون بارونه (پیانو) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

13.بارون بارونه (پیانو – ترومبون)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

14.بارون بارونه (تار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

15.بردی از یادم (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

16.بردی از یادم (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

17.بردی از یادم (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

18.بردی از یادم (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

19.بردی از یادم (5)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

20.بردی از یادم (پیانو) (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

21.بردی از یادم (پیانو) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

22.بردی از یادم (گیتار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

23.بردی از یادم (ویولن)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

24.بردی از یادم (آکاردئون)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

25.به خاطر تو (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

26.به خاطر تو (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

27.بیا بیا (گریزانم) (الهه) (ویولن)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

28.بی سرانجام (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

29.بی سرانجام (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

30.بی سرانجام (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

31.پشیمون (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

32.پشیمون (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

33.پشیمون (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

34.پنجره ها

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

35.تنهایی

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

36.جلوه قمر (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

37.جلوه قمر (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

38.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

39.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

40.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

41.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

42.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (5)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

43.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (6)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

44.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (7)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

45.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (8)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

46.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (9)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

47.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (10)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

48.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (11)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

49.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (ریمیکس)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

50.چرا نمیرقصی (قد و بالا) (ریمیکس) (ویولن)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

51.چرا نمیرقصی (میکس زن زیبا)

shop

shop

قیمت 20000 تومان

 


 

52.چرا نمیرقصی (میکس زن زیبا، یارون بارونه)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

53.چرا نمیرقصی (میکس ابی-جعبه جواهر، قصه عشق)

shop

shop

قیمت 20000 تومان

 


 

54.حضرت آدم

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

55.خدا نگهدار (گل خزان ندیده) (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

56.خدا نگهدار (گل خزان ندیده) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

57.خدا نگهدار (گل خزان ندیده) (گیتار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

58.دامن کشان (ساری گلین)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

59.دل دیوانه (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

60.دل دیوانه (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

61.دل دیوانه (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

62.دل دیوانه (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

63.دل دیوانه (5)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

64.دل دیوانه (6)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

65.دل دیوانه (7)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

66.دل دیوانه (گیتار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

67.دل دیوانه (نی)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

68.دل غافل

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

69.رنگین کمان (توی دریای چشمات) (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

70.رنگین کمان (توی دریای چشمات) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

71.زن ایرونی (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

72.زن ایرونی (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

73.زن ایرونی (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

74.زن ایرونی (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

75.زن ایرونی (5)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

76.زن ایرونی (میکس زن زیبا)

shop

shop

قیمت 20000 تومان

 


 

77.زن ایرونی (میکس عارف-عشق، مرد قبیله)

shop

shop

قیمت 20000 تومان

 


 

78.زن زیبا (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

79.زن زیبا (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

80.زن زیبا (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

81.زن زیبا (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

82.زن زیبا (5)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

83.زن زیبا (6)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

84.زن زیبا (7)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

85.زن زیبا (8)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

86.زن زیبا (9)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

87.زن زیبا (10)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

88.زن زیبا (11)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

89.زن زیبا (ریمیکس الکترو گیتار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

90.زن زیبا (میکس چرا نمیرقصی)

shop

shop

قیمت 20000 تومان

 


 

91.زن زیبا (میکس مست و خراب،آخ جون،زن ایرونی،چرا نمیرقصی) (1)

shop

shop

قیمت 20000 تومان

 


 

92.زن زیبا (میکس مست و خراب،آخ جون،زن ایرونی،چرا نمیرقصی) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

93.ساقی

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

94.سبزه گره (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

95.سبزه گره (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

96.سلطان عشق

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

97.سوگند (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

98.سوگند (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

99.سوگند (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

100.سوگند (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

101.شانه (بر گیسویت ای جان) (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

102.شانه (بر گیسویت ای جان) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

103.شانه (بر گیسویت ای جان) (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

104.شانه (بر گیسویت ای جان) (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

105.شانه (بر گیسویت ای جان) (5)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

106.شانه (بر گیسویت ای جان) (6)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

107.شانه (بر گیسویت ای جان) (7)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

108.شانه (بر گیسویت ای جان) (8)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

109.شانه (بر گیسویت ای جان) (9)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

110.شانه (بر گیسویت ای جان) (10)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

111.شانه (بر گیسویت ای جان) (کیبورد)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

112.شانه (بر گیسویت ای جان) (پیانو)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

113.شانه (بر گیسویت ای جان) (ویولن)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

114.شانه (میکس سیمین بری) (ویولن)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

115.شاه دوماد (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

116.شاه دوماد (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

117.شاه دوماد (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

118.شاه دوماد (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

119.شاه دوماد (5)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

120.شاه دوماد (6)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

121.شاه دوماد (میکس گل بریزید رو عروس و دوماد)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

122.شکوفه ها

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

123.شکوفه ها (تار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

124.عروس دریا (مثال تور ماهیا) (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

125.عروس دریا (مثال تور ماهیا) (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

126.عشقای قدیم

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

127.غزال

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

128.فریاد انتظار

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

129.قصه عشق (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

130.قصه عشق (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

131.قصه عشق (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

132.کجاوه

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

133.کلاغ پر (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

134.کلاغ پر (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

135.کلاغ پر (ریمیکس)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

136.گل سرخ

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

137.گلی به جمالت

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

138.لالایی

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

139.لالایی (گیتار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

140.مرا ببوس

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

141.مرا ببوس (شاهکار بینش پژوه)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

142.مرا ببوس (با ملودی)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

143.مرا ببوس (پیانو)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

144.مرا ببوس (گیتار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

145.مرا ببوس (گیتار و نی)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

146.مرا ببوس (ویولن)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

147.مرد سرگردان

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

148.مست و خراب (بده شراب نابم)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

149.مهتاب (1)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

150.مهتاب (2)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

151.مهتاب (3)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

152.مهتاب (4)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

153.مهتاب (5)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

154.مهتاب (6)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

155.مهتاب (گیتار)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

156.مهتاب (ترومپت)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

157.نازنین

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

158.همخونه (هایده)

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

159.یار بلا

shop

shop

قیمت 15000 تومان

 


 

4 thoughts on “ویگن

  1. درود بر شما
   بله موجود نیست، اگر ورژن اصلیش میتونید سفارش بدید برای شما بی کلام بشه
   یا اگر کیفیت آهنگ اصلی مناسب نبود میتونید سفارش بدید با هزینه بالاتر بصورت اختصاصی مجددا بازسازی بشه.
   اگر مایلید از طریق ایمیل، تلگرام و یا اینستاگرام لطفا پیام بدید.

   Play.Back.ir@Gmail.com

   Telegram ID: TelBack

   Instagram ID:Play.Back.ir

   Instagram

 1. سلام و عرض ادب بنده دو عدد لینک از ویگن خریداری کردم آهوی فراری و قد و بالا متاسفانه لینک را دانلود نکردم اگه ممکن هست مجدد برام ارسال بفرمایید ممنون میشم

  1. درود بر شما، وقتتون بخیر و نیکی
   رسید خرید حاوی لینک دانلود لینک دانلود مجددا به ایمیلتون ارسال شد
   اگر به هر دلیلی موفق به دانلود نشدید لطفا از طریق ایمیل، تلگرام یا اینستاگرام پیام بدید تا لینک دانلود برای شما ارسال بشه

   Play.Back.ir@Gmail.com

   Telegram ID: TelBack

   Instagram ID:Play.Back.ir

   Instagram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *