Hayede

آرشیو آهنگهای بی کلام هایده (پلی بکهای هایده)


 

توجه : ميتوانيد قبل از خريد ، دموی آهنگ مورد نظر را از طريق موزيک پلير گوش دهيد

بعد از شنيدن و مورد پسند واقع شدن، با اطمينان کامل اقدام به خريد نماييد.

تمامی پرداختها از طريق درگاه پرداخت امن شاپرک (بانک مرکزی ايران)

انجام ميگيرد و کليه مبالغ پرداخت شده قابل پيگيری ميباشند.

در صورت نياز ميتوانيد به راهنمای خريد مراجعه نماييد.


 

1.اشاره (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

2.اشاره (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

3.اشاره (3)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

4.آشتی (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

5.آشتی (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

6.افسانه هستی (عشق اگه روز ازل)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

7.افسوس (یکی را دوست میدارم)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

8.افسوس (یکی را دوست میدارم) (ویولن)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

9.آواز تنهایی (آکاردئون)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

10.ای زندگی سلامshop

قيمت 10000 تومان


 


 

11.باده فروش (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

12.باده فروش (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

13.بزن تارshop

قيمت 10000 تومان


 


 

14.بهانه (ای قبله من)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

15.پادشه خوبانshop

قيمت 5000 تومان


 


 

16.پاییزهshop

قيمت 10000 تومان


 


 

17.پریشون (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

18.پریشون (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

19.تب عشق (وقتی که از تو دورم) (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

20.تب عشق (وقتی که از تو دورم) (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

21.تنها با گلها (ویولن)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

22.چین زلفshop

قيمت 10000 تومان


 


 

23.خونه به خونهshop

قيمت 10000 تومان


 


 

24.دستای تو (به گمونم دل تو)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

25.دل دیوونه (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

26.دل دیوونه (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

27.دلم میخواد (میکس عزیزم مهستی)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

28.دلهای عاشق (قسم) (تار)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

29.دلهای عاشق (قسم) (سنتور)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

30.راز خلقتshop

قيمت 10000 تومان


 


 

31.راز خلقت (سنتور)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

32.راز دل (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

33.راز دل (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

34.راوی (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

35.راوی (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

36.راوی (ویولن)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

37.روزای روشن (خداحافظ)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

38.زمونهshop

قيمت 10000 تومان


 


 

39.زندگیshop

قيمت 10000 تومان


 


 

40.زندگی (گیتار-ویولن)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

41.زندگی (الکترو گیتار ترکی)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

42.زندگی قشنگه (غصه نخور)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

43.ساغر هستی (هارمونیکا)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

44.ساقی (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

45.ساقی (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

46.ساقی (3)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

47.ساقی (4)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

48.ساقی (به من امشب ای ساقی) (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

49.ساقی (به من امشب ای ساقی) (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

50.ساقی (به من امشب ای ساقی) (3)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

51.ساقی (به من امشب ای ساقی) (4)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

52.سال (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

53.سال (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

54.سال (3)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

55.سال (رمیکس)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

56.سراب (ویولن)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

57.سر به هواshop

قيمت 10000 تومان


 


 

58.سفره عشق (جدایی از حد) (سنتور)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

59.سوغاتی (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

60.سوغاتی (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

61.سوغاتی (پیانو)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

62.سوغاتی (نی)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

63.سوغاتی (ویولن) (1)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

64.سوغاتی (ویولن) (2)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

65.سیاه چشمون (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

66.سیاه چشمون (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

67.سیاه چشمون (رمیکس)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

68.شانه هایتshop

قيمت 5000 تومان


 


 

69.شب عشق (1)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

70.شب عشق (2)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

71.شب میخونه (به خونه خدا برم) (سنتور)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

72.شهر آشوبshop

قيمت 10000 تومان


 


 

73.شیرین جان (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

74.شیرین جان (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

75.عاشقترینshop

قيمت 10000 تومان


 


 

76.عالم یکرنگیshop

قيمت 5000 تومان


 


 

77.عروسکshop

قيمت 10000 تومان


 


 

78.عزیزترینshop

قيمت 10000 تومان


 


 

79.فریاد (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

80.فریاد (2)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

81.گل سنگم (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

82.گل سنگم (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

83.گل سنگم (3)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

84.گل سنگم (سنتور)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

85.گل واژه (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

86.گل واژه (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

87.گل واژه (3)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

88.گل واژه (4)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

89.گل واژه (5)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

90.مستیshop

قيمت 5000 تومان


 


 

91.مستی (پیانو)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

92.مستی (گیتار)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

93.مستی (ویولن)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

94.مهمون (مهتاب در اومد) (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

95.مهمون (مهتاب در اومد) (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

96.مهمون (مهتاب در اومد) (3)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

97.مهمون (مهتاب در اومد) (4)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

98.مهمون (مهتاب در اومد) (5)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

99.مهمون (مهتاب در اومد) (6)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

100.مهمون (مهتاب در اومد) (7)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

101.مهمون (مهتاب در اومد) (ویولن)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

102.مهمون (میکس خاطرخواه عهدیه)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

103.میخونه (وای به حالش) (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

104.میخونه (وای به حالش) (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

105.میخونه (وای به حالش) (3)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

106.میخونه (وای به حالش) (4)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

107.میخونه (وای به حالش) (5)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

108.میخونه (وای به حالش) (ویولن)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

109.مینای دلم (خودم تنها تنها دلم)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

110.مینای دل (خودم تنها تنها دلم) (ویولن)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

111.نامهربونیshop

قيمت 10000 تومان


 


 

112.نشانه (ای تیر غمت را)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

113.نگاه کن (عارف) (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

114.نگاه کن (عارف) (2)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

115.نگو نمیام (1)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

116.نگو نمیام (2)shop

قيمت 5000 تومان


 


 

117.واست میمردمshop

قيمت 10000 تومان


 


 

118.وفای دل (خودت یه روز میفهمی)shop

قيمت 10000 تومان


 


 

2 thoughts on “هایده

  1. سلام و عرض ادب و خسته نباشید،میخاستم ببینم امکانش هست آهنگ راوی زنده یاد هایده رو یک گام بالاتر تنظیم کنید و بفرستید خیلی ممنون میشم،،،البته ورژن شماره ۱ آهنگ رو منظورم هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.